Opettajasivut Suomeksi Suomeksi På Svenska Esittely Koulutus Toimisto Tuotemyynti Jäsenseurat Oy Astrofus Ab Opettajasivut

Katso oman paikkakuntasi kurssitarjonnat kansalais- tai työväenopistojen kautta tai paikkakunnallasi toimivien jäsenseurojen ilmoitteluista.

Seuraavat tutkinnot

 • 22.09.2017*
 • 15.12.2017
 • 09.02.2018*
 • 20.04.2018
 • * Ylimääräinen tutkintotilaisuus. Rajoitetusti tutkintopaikkoja. Katso tästä tutkintopaikat, tai ole suoraan yhteydessä paikkakuntasi nav.seuraan.


  Huomioitavaa koskien tutkintoja
  Tutkinnot suoritetaan AINA arvojärjestyksessä

 • - Saaristo
 • - Rannikko
 • - Avomeri

 • Voit käydä kurssin vaikka ett halua suorittaa tutkintoa
 • Voit osallistua tutkintoon ilman valmentavaa koulutusta
 • Vain hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta myönnetään todistus tai diplomi
 • Tutkinto-ohjesääntö

 • Merikarttakilpailutyöryhmän omat verkkosivut Sieltä löytyy tietoa kilpailusta ja kilpailun tulokset

  Kuka kouluttaa?

  Kuka järjestää tutkinnon?

  Aikaisempien utkintojen vastauksia

  Miten tilaan todistuksen tai diplomin?

   

  Harpin ja Astelevyn käyttö .pptx

  Koulutusjärjestelmä

  Liiton koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo- rannikko- ja avomeren merenkulkuopin kursseista.

  Koulutusjärjestelmä on todettu täyttävän Liikenteen turvallisuusviraston asettamat koulutusvaatimukset ja koulutusjärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymällä tavalla.


  Koulutusvaatimukset perustuvat määräykseen TRAFI/13222/03.04.01.00/2013.


  Saaristomerenkulun opetus joka on koulutusportaan ensimmäinen aste, keskittyy navigoinnin perusteisiin ja vesiliikennesäädöksiin. Näiden jokaisen merenkulkijan perustietojen hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä.

  Rannikkomerenkulun opetus täydentää aiemmin opittuja tietoja ja siihen sisältyvät mm. paikanmääritysmenetelmät, eksymä, sääoppi, vuorovesioppi ja elektroninen paikanmääritys. Hyväksytty tutkinto mahdollistaa Kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan saamisen.

  Avomerenkulun opetus, koulutusportaan ylin aste, antaa valmiudet taivaankappaleiden tunnistamiseen ja paikanmääritykseen niiden perusteella.


  Teoriaopetuksen lisäksi Liiton koulutusjärjestelmään kuuluu seuraavat kurssit;*
  - Käytännön veneilykurssi * Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan veneilyturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten mies yli laidan tilanteen, suoritetaan sammutusharjoituksia, käydään läpi veneen teknillisiä ominaisuuksia, varustelua, ennakoivan huollon merkitystä turvallisuuteen, miehistön tehtäviä ja tehdään tietysti käytännön navigointiharjoituksia. Kurssi antaa uusille veneilijöille varmuutta veneilyyn ja veneen käsittelyyn, kokeneille veneilijöille kurssi tuo uusia näkökulmia tutuksi tulleisiin kuvioihin. Kurssin jälkeen voidaan halutessa osallistua kaksiosaiseen tutkintoon teoria- ja käytännön osaamisesta.
  Navigaatioliitto myöntää hyväksytysti tutkinnon suorittaneille todistuksen, jonka myöhemmin voi liittää, muiden asiakirjojen mukaan haettaessa "Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa" Liikenteen turvallisuusvirastosta (TraFi).
  - CEVNI-kurssi jossa käydään läpi Euroopan sisävesisäädöksiä ja josta tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen jonka liittämällä edelliseen hakemuseen haetaan lupakirjaan lisäkirjain I ja mikä oiketuttaa liikkumiseen Euroopan sisävesillä.
  - Tutkakurssi joka antaa valmiuden ja varmuuden veneilytutkan käyttöön sekä
  - Navigoinnin elektroniset apuvälineet kurssi - perehdyttää veneilijää muihin elektronisten apuvälineiden käyttöön veneessä.

  Takaisin

  Kuka järjestää kursseja?

  Teoreettiset merenkulkuopin kurssit järjestetään yleensä kansalais-, työväen- ym. vastaavan opiston puitteissa, mutta kursseja järjestetään myös muutaman suuremman seuran tiloissa. Parhaiten saat selville oman paikkakuntasi kurssitarjonnasta ottamalla yhteyttä paikalliseen opistoon tai tutustumalla paikkakuntasi navigaatio- tai veneilyseuran toimintaan.

  Voit myös tiedustella kurssipaikkoja liiton toimistolta. Kurssit alkavat koko maassa yleensä syyskuussa saaristomerenkulun opetuksella ja jatkuvat kevätkaudella rannikkomerenkulun opetuksella. Näin opiskelija on kartuttanut omaa osaamistaan ja on valmis käytännön harjoituksiin heti veneilykauden alettua.

  Myös itseopiskelu on mahdollista käyttäen kurssimateriaalia, jonka voi hankkia joko Liitosta tai hyvin varustetusta kirjakaupasta.

  Käytännön veneily- CEVNI- tutka- ja elektronisen navigoinnin kurssien järjestäjinä toimivat Navigaatioliiton jäsenseurat. Edellä mainittujen kurssien lisäksi jäsenseurat järjestävät myös muita veneilyyn liittyviä erikoiskursseja kuten esim. GPS-, plotteri-, isoympyrä- ja Meri-VHF kursseja.

  Opettajina toimivat Navigaatioliiton auktorisoidut opettajat. Liiton opettajakuntaan kuuluvat ylläpitävät taitojaan itse pienveneilijöinä ja ovat erittäin motivoituneita toimimaan pienveneilijän parhaaksi.

  Takaisin

  Missä tutkintoja järjestetään

  Teoreettisen merenkulkuopin tutkintotilaisuuden vastuullisena järjestäjänä toimii Navigaatioliiton jäsenseura.

  Tutkinnot järjestetään kaksi kertaa vuodessa, joulu- ja huhtikuussa. Joulukuussa järjestetään saaristo- ja rannikkomerenkulun tutkinnot, huhtikuussa saaristo-, rannikko- ja avomerenkulun tutkinnot. Opettajalta saat suoraan tiedon missä, ja kenen toimesta sinun paikkakunnallasi tutkintoja järjestetään. Usein opettajat toimivat, yhdessä seurojen edustajien kanssa, tutkintotilaisuuden valvojina. Ilmoittaudu tutkintoon hyvissä ajoin. Tutkinnon järjestäjävän seuran on ilmoitettava osallistujamäärät Navigaatioliiton toimistolle 3 viikkoa ennen tutkintoa, joten jos haluat varmistua siitä että mahdut mukaan ja että sinulle on varattu tutkintomateriaali tulee SINUN ilmoittautua tätä ennen tutkinnon järjestäjälle.

  Kun haluat tietää miten suoriuduit tutkinnossa, kysy asiaa tutkinnon järjestäjältä tai omalta opettajalta! Lopulliset tulokset vahvistetaan tutkintolautakunnan toimesta, yleensä n. kuukauden sisällä tutkinnosta, mutta alustavan tiedon saat tutkinnon järjestäjältä, heidän antamien ohjeiden mukaisesti.

  - - - - - - -

  Takaisin


  **Käytännön veneilykurssi moottoriveneilijöille. Purjehduksen opettajat PORY huolehtii purjehtijoiden käytännön opetuksesta.